Memorial

www.czyszczenie-grobow.com

Oferta

 1. Oferujemy możliwość wykonania usługi jednorazowej, w wyznaczonych terminach lub stałej.
 2. Czyszczenie i konserwacja grobów ziemnych oraz nagrobków.
 3. Sprzątanie otoczenia grobów (usunięcie śmieci, liści, zgrabienie terenu).
 4. Odśnieżanie grobu.
 5. Wszelakie prace ogrodnicze (obsadzanie grobu kwiatami, trawą).
 6. Pielęgnacja kwiatów, krzewów wokół grobu.
 7. Opieka nad grobem bezpośrednio po pogrzebie (usuwanie wypalonych zniczy, zwiędłych wiązanek)
 8. Zagospodarowanie bezpośredniej okolicy grobu (wysypanie gresem, montaż ławeczki, montaż płotka drewnianego itp.).
 9. Zapalanie zniczy.
 10. Układanie kwiatów, wiązanek, wieńców i stroików okolicznościowych
 11. Zamawianie Mszy Św. Zmarłych
 12. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (przed i po wykonanym zleceniu);
 13. Wszelkie prace na indywidualne życzenie Klienta;